Кино Космос гр. Пловдив

Обществени сгради  | 

Конкурс за ремонт на кино Космос - първа премия. Целта на настоящия идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“ е да осъвремени и съживи занемарения сграден фонд и да оформи модерно, наситено с разнообразни активности градско площадно пространство, резониращо в синхрон със съществуващата градоустройствена среда. Предвидените ремонтни и строителни дейности предлагат начин сградата на кино „Космос“ да се превърне в мултифункционално културно средище, а площадното пространство да бъде приобщено, да стане притегателен център за различни активности на открито.