Еднофамилна жилищна сграда, гр. Пловдив

Еднофамилни жилищни сгради  | 

кв. Беломорски