Вилно селище "Захаридево", с. Марково

Еднофамилни жилищни сгради  |