Кино Космос

Обществени сгради

Многофамилна жилищна сграда "Росини"

Многофамилни жилищни сгради

ЛТА интериор на апартамент

Многофамилни жилищни сгради

Еднофамилна жилищна сграда "Роза"

Еднофамилни жилищни сгради

Жилищна сграда "Победа"

Многофамилни жилищни сгради

Еднофамилна жилищна сграда, гр. Пловдив

Еднофамилни жилищни сгради

Проектантско бюро Тектоника

Проектантско бюро "Тектоника-Б" разполага с висококвалифицирани специалисти – архитекти и инженери, които извършват комплексни проектантски услуги във всички части – архитектура, градоустройство, строителни конструкции, ВиК , Ел., ОВК инсталации, благоустройство.

За нас Проекти
Клиенти
Дрогерия dm България
Холсим България
Фен клуб Локомотив Пловдив
Gallus
Супармаркети Триумф
Тирлин АД
Regnum
Община Хисаря
Община Пловдив
Истлинк ЕООД
БАН
Calliope
Terra Nova