Обществени сгради

Търговска и офсна сграда "Марком", Пловдив