Обществени сгради

Кино Космос идеен проект

2019г.
Конкурс за ремонт на кино Космос - първа премия.
Идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“. Предвидените ремонтни и строителни дейности предлагат начин сградата на кино „Космос“ да се превърне в мултифункционално културно средище, а площадното пространство да бъде приобщено, да стане притегателен център за различни активности на открито.