Обществени сгради

Клиника за дентална и лицева хирургия, с. Калековец