Проекти

Кино Космос гр. Пловдив

Конкурс за ремонт на кино Космос - първа премия. Целта на настоящия идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“ е да осъвремени и съживи занемарения сграден фонд и да оформи модерно, наситено с разнообразни активности градско площадно пространство, резониращо в синхрон със съществуващата градоустройствена среда. Предвидените ремонтни и строителни дейности предлагат начин сградата на кино „Космос“ да се превърне в мултифункционално културно средище, а площадното пространство да бъде приобщено, да стане притегателен център за различни активности на открито.

Търговска и офсна сграда "Марком", Пловдив

Офис и склад за хранителни продукти в с. Черноземен

Офис сграда и склад за авточасти - Пловдив

Магазин Триумф, ул. Огражден, Пловдив

Магазин Триумф, ул. Йордан Гавазов, Пловдив

Супермаркет “Триумф”, гр. Пловдив

ж.к. Изгрев

Търговски център "Триумф", гр. Пловдив

кв."Изгрев" гр.Пловдив

Клиника за дентална и лицева хирургия, с. Калековец

Интериор на офис, гр. Пловдив

"Регнум билдинг", гр. Пловдив

Търговски център и офиси, бул. "6-ти септември", Пловдив

Трибуна “Бесика” и многофункционална спортна зала, гр. Пловдив

Търговски център "Аримаг", гр. Пловдив

ж.к. Тракия

Химически Факултет към Пловдивски университет

Център за рехабилитация и здраве “Аугуста”, гр. Хисаря

Офисна сграда, гр. Карлово

Търговски център, пл. Събота пазар

Развлекателен плувен комплекс, гр.Хисар

Бизнес център "Пчелата", гр. Пловдив

бул. "Мария Луиза"

Офис сграда "Братя Пашев" ЕООД