Многофамилни жилищни сгради

Многофамилна жилищна сграда "Росини"

ПЛОВДИВ 2021
В процес на проектиране