Многофамилни жилищни сгради

Жилищна сграда, ул. "Зеленика"