Градоустройство

Благоустрояване на южния бряг на река Марица, гр.Пловдив

Проектът обхваща територия, разположена по протежението на бул.”Марица-юг”, а именно - южния бряг на река Марица, от моста на Водната палата приблизително до кръстовището на бул.”Марица-юг” с бул.”Източен”. Пространството, предназначено за благоустрояване е линеарно, с дължина приблизително 1050м, а ширината варира от 3 до 15м. На юг то е ограничено от булевард „Марица-юг”, а на север – от коритото на реката. Преди 2019г разработваната територия бе почти напълно занемарена и загърбена откъм социални активности. Проектът търси разнообразни варианти за нейното превръщане в притегателна крайречна зелена зона, предназначена за посетители от различни възрасти и обществени категории. Разположеният в непосредствена близост жилищен квартал, а също така и близките учебни, детски, здравни и социални заведения са предпоставки за бъдещо интензивно използване на зоната от разнообразна група посетители и в широк часови диапазон. Пространството, предназначено за благоустрояване се намира на пешеходно разстояние от центъра на града, а също така и от Панаира. Основна цел на проекта е да внесе в разработвания крайречен участък разнообразен комплекс от социални активности, включващи спорт, рекреация, култура. Комбинирането на различни дейности създава функционално богатство на територията и дава възможност за нейното пълноценно натоварване.