Проекти

Благоустрояване на южния бряг на река Марица, гр.Пловдив

Проектът обхваща територия, разположена по протежението на бул.”Марица-юг”, а именно - южния бряг на река Марица, от моста на Водната палата приблизително до кръстовището на бул.”Марица-юг” с бул.”Източен”. Пространството, предназначено за благоустрояване е линеарно, с дължина приблизително 1050м, а ширината варира от 3 до 15м. На юг то е ограничено от булевард „Марица-юг”, а на север – от коритото на реката. Преди 2019г разработваната територия бе почти напълно занемарена и загърбена откъм социални активности. Проектът търси разнообразни варианти за нейното превръщане в притегателна крайречна зелена зона, предназначена за посетители от различни възрасти и обществени категории. Разположеният в непосредствена близост жилищен квартал, а също така и близките учебни, детски, здравни и социални заведения са предпоставки за бъдещо интензивно използване на зоната от разнообразна група посетители и в широк часови диапазон. Пространството, предназначено за благоустрояване се намира на пешеходно разстояние от центъра на града, а също така и от Панаира. Основна цел на проекта е да внесе в разработвания крайречен участък разнообразен комплекс от социални активности, включващи спорт, рекреация, култура. Комбинирането на различни дейности създава функционално богатство на територията и дава възможност за нейното пълноценно натоварване.

Градоустройствена концепция за ул. Капитан Райчо, гр. Пловдив

Централен площад, гр. Пловдив

Градоустройствена концепция за центъра на гр. Пловдив

Ваканционно селище “Свещена земя”, с. Борово – генерален план

Паметник на Филип II Македонски, пл. Джумаята, гр. Пловдив

Скулптор Кирил Найденов

Площад, гр. Хисаря