Проекти

Камбанария на ц."Св.св.Петър и Павел", с. Манастир

Параклис, комплекс “Свещена земя”, с. Борово

Паметник на Димитър Петров Кудоглу, гр. Пловдив

Скулптор – Иван Тотев