Обществени сгради

Ритейл център Шипка

Aрхитектуреният проект включва реконструкция и разширение на търговска сграда и е разработен на три фази с множество заинтересовани страни. Проектът изискваше координация и комуникация между всички участващи , включително ръководителя на проекта, архитекти, инженери, изпълнители, собственика на сградата, наемателите и местните власти.