Хотели

PHMV Вилен комплекс

2022г.
Проектът включва изграждането на шест сгради - двуетажни къщи близнак и детска площадка. Сградите ще бъдат част от по-голям хотелски комплекс. Дизайнът е съобразен с уникалните характеристики на обекта, предизвикателния терен и функционалните нужди на жителите и гостите, като същевременно отговаря на високите естетически и качествени стандарти на клиента.